کلیدواژه‌ها = روند
تعداد مقالات: 8
3. برآورد و ارزیابی روند تغییرات تبخیر– تعرق مرجع سالانه براساس پارامترهای اقلیمی مؤثر در شمال شرق ایران

دوره 26، شماره 3 بخش 2، پاییز 1395، صفحه 257-269

حمزه احمدی؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ اکبر شائمی


4. تحلیل روند بارندگی نیمه شمالی کشور در نیم قرن اخیر

دوره 26، شماره1 بخش 2، بهار 1395، صفحه 207-224

فرشاد احمدی؛ فریدون رادمنش؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


5. تحلیل روند متوسط درجه حرارت نیمه جنوبی ایران در چهار دهه اخیر

دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 211-225

فرشاد احمدی؛ فریدون رادمنش؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


6. بررسی روند تغییرات شاخص خشکی در نیمه جنوبی ایران

دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 81-92

حمید زارع ابیانه؛ مریم بیات ورکشی؛ یعقوب دین ‌پژوه


7. روندهای تغییر اقلیم طی دو دوره در همدان و تبریز

دوره 20، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 143-155

مصطفی کریمی کاخکی؛ علی سپهری


8. تحلیل روند و ایستایی جریان رودخانه به منظور مدلسازی سریهای زمانی هیدرولوژیکی

دوره 20، شماره 1، بهار 1389، صفحه 61-72

کیوان خلیلی؛ احمد فاخری فرد؛ یعقوب دین پژوه؛ محمدعلی قربانی