کلیدواژه‌ها = روند
تعداد مقالات: 9
بررسی روند شاخص‌های دبی کم جریان در رودخانه‌های منتخب استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1402

10.22034/ws.2021.46123.2416

یعقوب دین پژوه؛ پگاه حیدری؛ سعید صمدیان فرد


تحلیل روند بارندگی نیمه شمالی کشور در نیم قرن اخیر

دوره 26، شماره1 بخش 2، خرداد 1395، صفحه 207-224

فرشاد احمدی؛ فریدون رادمنش؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


تحلیل روند متوسط درجه حرارت نیمه جنوبی ایران در چهار دهه اخیر

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 211-225

فرشاد احمدی؛ فریدون رادمنش؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


بررسی روند تغییرات شاخص خشکی در نیمه جنوبی ایران

دوره 21، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 81-92

حمید زارع ابیانه؛ مریم بیات ورکشی؛ یعقوب دین ‌پژوه


روندهای تغییر اقلیم طی دو دوره در همدان و تبریز

دوره 20، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 143-155

مصطفی کریمی کاخکی؛ علی سپهری


تحلیل روند و ایستایی جریان رودخانه به منظور مدلسازی سریهای زمانی هیدرولوژیکی

دوره 20، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 61-72

کیوان خلیلی؛ احمد فاخری فرد؛ یعقوب دین پژوه؛ محمدعلی قربانی