کلیدواژه‌ها = رگرسیون بردار پشتیبان
تعداد مقالات: 5
2. تعیین ضریب دبی سرریزهای کنگره‌ای و قوسی کنگره‌ای با روش رگرسیون بردار پشتیبان

دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 173-186

کیومرث روشنگر؛ محمد تقی اعلمی؛ مهدی ماجدی اصل


3. مدل‌سازی ضریب دبی سرریز کرامپ با استفاده از روش‌های یادگیری ماشینی

دوره 26، شماره 4.2، زمستان 1395، صفحه 1-12

محمدتقی ستاری؛ فرزین سلماسی؛ امیر حاجی محمدی


5. مدل‌سازی جریان رودخانه باراندوزچای با استفاده از روش‌ نزدیکترین K- همسایه و روش‌های هوشمند

دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 219-233

هادی ثانی خانی؛ یعقوب دین پژوه؛ محمد علی قربانی