نویسنده = جواد بهمنش
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل امواج ضربه‌ای در تبدیل همگرا با استفاده از مدل‌های آزمایشگاهی و عددی

دوره 24، شماره 1، بهار 1393، صفحه 143-152

محمد رضا نیک‌پور؛ داود فرسادی‌زاده؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ جواد بهمنش؛ فرزین سلماسی


2. برآورد تبخیر- تعرق مرجع با سطوح احتمال وقوع مختلف (مطالعه موردی: ارومیه)

دوره 20، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 171-183

سعید مهدی‌زاده؛ جواد بهمنش؛ جعفر نیکبخت