نویسنده = علیداد کرمی
تعداد مقالات: 1
1. پراکنش مکانی پارامترهای نفوذ آب به خاک در مقیاس ناحیه¬ای

دوره 22، شماره 1، بهار 1391، صفحه 17-32

علیداد کرمی؛ مهدی همایی؛ محمد بای¬بوردی؛ محمد محمودیان شوشتری؛ ناصر دوات¬گر