نویسنده = احمد فاخری فرد
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل روند تغییرات تدریجی و سریع عوامل هیدرواقلیمی حوضه آبریز ( مطالعه موردی : حوضه لیقوان چای )

دوره 29، شماره 1، بهار 1398، صفحه 97-110

رضا کنعانی؛ احمد فاخری فرد؛ محمد علی قربانی؛ یعقوب دین پژوه


2. مدل‌سازی پاسخ سیستم آب‌زیرزمینی به تغییرات مصرف و رواناب سطحی

دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 169-181

سامان معروف پور؛ احمد فاخری فرد؛ جلال شیری