نویسنده = علی نقی ضیائی
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی جـریان یک بعـدی در آبیـاری جویـچه‌ای با حل عددی معادلات هیدرودینامیک کامل به روش Roe

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 41-51

آیلر ابراهیم زاده؛ علی نقی ضیائی؛ محمد رضا جعفرزاده؛ علی اصغر بهشتی؛ ندا شیخ رضازاده نیکو


2. مدل‌سازی هیدرولوژیکی تجمع و ذوب برف در حوضه‌های نیمه‌خشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه باراریه)

دوره 26، شماره 4.2، زمستان 1395، صفحه 159-172

حسین رحمتی؛ حسین زینی‌وند؛ حسین انصاری؛ علی نقی ضیائی؛ پیوند پاپن؛ سعید شکری کوچک