نویسنده = الهام قنبری عدیوی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی چگونگی توزیع رطوبت در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی و مقایسه داده‌ها با نتایج HYDRUS 2D

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

علی شینی دشتگل؛ جلیل کرمان نژاد؛ مجید حمودی؛ الهام قنبری عدیوی


2. بررسی کارآیی پوشش درختی ساحلی در حفاظت از سواحل در مقابل امواج

دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 213-224

الهام قنبری عدیوی؛ منوچهر فتحی مقدم


3. مطالعه آزمایشگاهی اثر کمربند سبز بر کاهش نیروی موج در سواحل شیبدار

دوره 25، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 237-248

الهام قنبری عدیوی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ مسعود صدری نسب


4. مطالعه آزمایشگاهی پایداری مصالح سنگچین بستر در محل تلاقی رودخانه‌‌ها

دوره 24، شماره 1، بهار 1393، صفحه 69-83

الهام قنبری عدیوی؛ محمود شفاعی بجستان؛ مرتضی ساقی