نویسنده = مهدی سرائی تبریزی
تعداد مقالات: 1
1. توسعه و ارزیابی چند مدل اشتقاقی برای مدل‌سازی تنش توأم کمبود آب و نیتروژن

دوره 26، شماره 3 بخش 2، پاییز 1395، صفحه 287-299

مهدی سرائی تبریزی؛ حسین بابازاده؛ مهدی همائی؛ فریدون کاوه؛ مسعود پارسی‌نژاد