نویسنده = حمید زارع ابیانه
تعداد مقالات: 11
1. اثر تغییر آبیاری جویچه‌ای به قطره‌ای بر آب مصرفی، کارایی مصرف آب و برخی صفات رشدی بوته‌های انگور بیدانه سفید

دوره 30، شماره 1، بهار 1399، صفحه 179-192

سجاد قاصدی یولقونلو؛ حمید زارع ابیانه؛ محمد علی نجاتیان؛ روح اله کریمی؛ معصومه ملکی


4. برازش مدل¬های مختلف منحنی مشخصه آب خاک بر داده¬های تجربی در کلاس‌های بافتی متفاوت استان گیلان

دوره 23، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 151-167

حسین بیات؛ عیسی ابراهیمی؛ مصطفی راستگو؛ حمید زارع ابیانه؛ ناصر دواتگر


5. بررسی روند تغییرات شاخص خشکی در نیمه جنوبی ایران

دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 81-92

حمید زارع ابیانه؛ مریم بیات ورکشی؛ یعقوب دین ‌پژوه


6. تغییرات مکانی تبخیر از تشت و مقایسه آن با مدل‌های برآورد تبخیر در ایران

دوره 20، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 113-129

حمید زارع ابیانه؛ علیرضا مقدم‌نیا؛ مریم بیات ورکشی؛ عادل قاسمی؛ مجتبی شادمانی


7. برآورد توزیع مکانی آب معادل برفِ سراب رودخانه کارون در محیط GIS

دوره 20، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-16

صفر معروفی؛ حسین طبری؛ حمید زارع ابیانه؛ محمدرضا شریفی


8. شبیه سازی تغییرات سطح ایستابی و غلظت نیترات در اراضی شالیزاری با مدل DRAINMOD-N (مطالعه موردی: کاپیک)

دوره 20، شماره 1، بهار 1389، صفحه 99-109

حدیثه نوری؛ حمید زارع ابیانه؛ عبدالمجید لیاقت؛ حمیده نوری


9. تعیین نیاز آبی و ضرایب گیاهی منفرد و دوگانه سیر در اقلیم نیمه خشک سرد

دوره 20، شماره 1، بهار 1389، صفحه 111-122

حمید زارع ابیانه؛ عادل قاسمی؛ صفر معروفی؛ مریم بیات ورکشی


10. ارزیابی کارآیی دو نرم‌افزار شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی تبخیر- تعرق گیاه مرجع

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 201-212

حمید زارع ابیانه؛ عادل قاسمی؛ مریم بیات ورکشی؛ کوروش محمدی؛ علی‌اکبر سبزی‌پرور


11. ارزیابی روش‌های زمین‌آمار در برآورد توزیع مکانی بارش استان همدان در محیط GIS

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 147-164

صفر معروفی؛ گلمر گل‌محمدی؛ حمید زارع ابیانه؛ کوروش محمدی