نویسنده = مهدی قمشی
تعداد مقالات: 7
1. مطالعه آزمایشگاهی پروفیل‌های سرعت و غلظت جریان غلیظ در قوس 90 درجه

دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 69-82

مریم شیخ الاسلامی؛ مهدی قمشی


4. بررسی تأثیرپذیری پروفیل های چگالی و سرعت در جریانهای چگال از تغییرات شیبب ستر، نوع ذرات معلق و میزان پیشروی جریان

دوره 26، شماره1 بخش 2، بهار 1395، صفحه 149-160

امیر حمزه حقی آبی؛ مهدی قمشی؛ سید محمود کاشفی پور؛ حسن گلیج


6. بررسی آزمایشگاهی تاثیر ارتفاع زبری بر روی اختلاط آب و کنترل دبی جریان غلیظ

دوره 25، شماره 4 بخش 1، زمستان 1394، صفحه 99-111

مهدی دریایی؛ سید محمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی


7. مطالعه آزمایشگاهی اثر سرریزهای مستغرق در پیچ آبراهه بر ضرایب مقاومت جریان

دوره 25، شماره 4 بخش 1، زمستان 1394، صفحه 259-268

محمدحسین جوشن؛ محمد همتی؛ مهدی قمشی