نویسنده = حامد نوذری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آزمایشگاهی تأثیر آرایش منافذ لوله‌های زهکش بر میزان نمک زه آب خروجی

دوره 27، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 187-198

حامد نوذری؛ آذین پور صدری؛ عادل زالی


2. ارزیابی مدل‌‌های SWAT و SVM در شبیه‌سازی رواناب رودخانه لیقوان‌چای

دوره 26، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 137-150

آیدین جودی حمزه‌آباد؛ سمیرا اخوان؛ حامد نوذری؛ مصطفی کدخدا حسینی


3. بررسی آزمایشگاهی تغییرات شوری زهآب در فواصل و اعماق مختلف زهکش در حضور آب زیرزمینی شور

دوره 26، شماره 2 بخش 2، تابستان 1395، صفحه 139-150

حامد نوذری؛ عادل رالی؛ سعید آزادی