نویسنده = احمد علی پور بابایی
حذف زیستی رنگ آزو نساجی با استفاده از باکتری‌ گرمادوست اختیاری Bacillus paralicheniformis SN7 جداشده از پساب نساجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1403

10.22034/ws.2023.54789.2511

میلاد صابر طحان؛ عباس فرازمند؛ احمد علی پور بابایی


اثر پریفایتون طبیعی و غنی‌شده با ریزجاندارن محرک رشد گیاه بر شاخص‌های رشد گیاه برنج در شرایط گلخانه‌ای

دوره 33، شماره 3، مهر 1402، صفحه 143-162

10.22034/ws.2022.52020.2475

حسینعلی علیخانی؛ مهدی بهشتی؛ احمد علی پور بابایی؛ حسن اعتصامی؛ هادی اسدی رحمانی؛ مصطفی نوروزی


بررسی خصوصیات محرک رشد گیاه میکروفلور جداسازی شده از پریفایتون در برخی از شالیزارهای استان گیلان

دوره 32، شماره 3، مهر 1401، صفحه 145-162

10.22034/ws.2021.43741.2398

مهدی بهشتی؛ حسینعلی علیخانی؛ احمد علی پور بابایی؛ حسن اعتصامی؛ مصطفی نوروزی؛ هادی اسدی رحمانی؛ سمیه امامی