نویسنده = منوچهر فتحی مقدم
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه آزمایشگاهی اثر کمربند سبز بر کاهش نیروی موج در سواحل شیبدار

دوره 25، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 237-248

الهام قنبری عدیوی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ مسعود صدری نسب


2. اثر قطر خروجی و ارتفاع ریزش بر ضریب فشار دینامیکی جت‌های قائم در حالت ریزش آزاد

دوره 24، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 185-195

امین سالم نیا؛ منوچهر فتحی مقدم؛ صادق حقیقی پور