نویسنده = لیلا اسماعیل‎نژاد
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه روش‎های فرکتالی و رزتا در تخمین منحنی رطوبتی خاک

دوره 26، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 193-205

لیلا اسماعیل‎نژاد؛ جواد سیدمحمدی؛ محمود شعبانپور


2. ارزیابی کیفی و کمی تناسب اراضی برای برنج در نواحی مرکزی گیلان

دوره 24، شماره 1، بهار 1393، صفحه 165-181

جواد سیدمحمدی؛ لیلا اسماعیل‎نژاد