نویسنده = حمید میرهاشمی
تعداد مقالات: 2
1. پیش‌بینی پتانسیل تبخیر با حذف نویز داده‌ها در ایستگاه سینوپتیک تبریز

دوره 26، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 105-118

علی محمد خورشیددوست؛ سعید جهانبخش اصل؛ حامد عباسی؛ سعید فرزین؛ حمید میرهاشمی


2. مدل‌سازی و تحلیل تأثیر ترکیبی متغیرهای هواشناسی بر قدرت تبخیری جو با استفاده از معادله ساختاری (مطالعه موردی: شهرستان تبریز)

دوره 25، شماره 4 بخش 2، زمستان 1394، صفحه 257-270

علی محمد خورشیددوست؛ سعید جهانبخش اصل؛ حمید میر هاشمی؛ سعید فرزین