دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. ارزیابی اثر آلاینده های اتمسفری بر تابش خورشیدی دریافت شده توسط زمین با استفاده از مدل آنگستروم-پرسکات (مطالعه موردی: ارومیه وتبریز)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.22034/ws.2022.12375

شیوا مصطفی زاده؛ جواد بهمنش؛ وحید رضاوردی نژاد


2. تخمین ضریب دبی سرریزهای کنگره‌ای با استفاده از ماشین آموزش نیرومند خود تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.22034/ws.2022.12415

پیام نوروزی؛ فریبرز یوسفوند؛ احمد رجبی؛ سعید شعبانلو


4. بهینه‌سازی شرایط تغذیه‌ای و محیطی برای آزادسازی پتاسیم از ایلایت توسط Aspergillus niger و Pseudomonas fluorescens

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.22034/ws.2022.12428

ساناز اشرفی سعیدلو؛ عباس صمدی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ ابراهیم سپهر؛ محسن برین


5. اولویت بندی کاربرد انواع سامانه های آبیاری با استفاده از روش پارامتریک در منطقه اهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.22034/ws.2021.36769.2303

فرزانه نجفی آقامیرلو؛ فرزین شهبازی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ ابوالفضل مجنونی هریس


6. بررسی عددی تاثیرات طول دهانه سرریزجانبی بر روی مشخصات میدان جریان کانال اصلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.22034/ws.2021.24365.2072

مجید حیدری؛ سعید شعبانلو؛ بابک سان احمدی


7. حل تحلیلی معادله دینامیکی جریان متغیر تدریجی با استفاده از تابع فوق‌هندسی گوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.22034/ws.2021.22398.2026

مهدی فولادی پناه؛ مهدی ماجدی اصل


8. بررسی تاثیرشرایط هیدرولیکی در بهینه‌سازی کانال های انتقال آب با مقاطع متفاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.22034/ws.2021.26960.2135

کیومرث روشنگر؛ آیدا نوری


10. بررسی تأثیر بیوچارهای مختلف بر جذب کادمیم و رشد گیاه کاهو (Lactuca sativa L.) در خاک آلوده شده به کادمیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.22034/ws.2021.17506.1888

ندا مرادی قزلداغ؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ ابراهیم سپهر


11. تحلیل پتانسیل اقلیمی کشت گندم دیم بر اساس شاخص RPI (مطالعه موردی: استان آذربایجان‌شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

10.22034/ws.2021.26398.2122

مریم السادات واعظ مدنی؛ احمد فاخری فرد؛ ابوالفضل مجنونی هریس


12. بررسی مکانیزم آبشستگی ناشی از کارکرد همزمان جت های دیواره و ریزشی مستغرق با استفاده از مدل Flow3D

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

10.22034/ws.2021.41371.2370

حمیدرضا سماع؛ معصومه رستم آبادی؛ امیر خسروجردی؛ مجتبی مهرآیین


13. فعالیت آنزیم نیترات ریداکتاز ، غلظت آهن و نیترات در اسفناج تلقیح شده با دو گونه باکتری سودوموناس در سطوح مختلف نیتروژن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

10.22034/ws.2021.29495.2173

افسانه کلانتری؛ ناصر علی اصغر زاد؛ نصرت اله نجفی


14. تولید بارش شبکه بندی با استفاده از ترکیب بهینه پایگاههای داده بارش جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

10.22034/ws.2021.36069.2308

علی گرجی زاده؛ علی محمد آخوند علی؛ علی شهبازی؛ فاطمه سلمان نیا


15. ارزیابی عملکرد سناریوهای مختلف مدیریت توزیع آب در شبکه های‌ آبیاری و زهکشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

10.22034/ws.2021.47403.2427

دریا دهقان؛ سامان نیک مهر


16. مکان‌یابی استقرار سیستم‌های استحصال آب از رطوبت هوا با استفاده از AHP/FUZZY در استان سیستان و بلوچستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

10.22034/ws.2021.41900.2382

مسیح اله محمدی؛ بهروز سبحانی


17. مدل‌سازی عملکرد محصولات دیمی گندم، جو و یونجه با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان و برنامه‌ریزی ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1402

10.22034/ws.2021.35741.2287

سعید صمدیان فرد؛ سولماز پناهی؛ امیرحسین ناظمی


18. اثر زادمایه‌های جامد انتروباکترکلوآسه بر جذب عناصر غذایی و مقدار روغن کلزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

10.22034/ws.2021.38625.2334

شهلا نوبخت؛ محمد رضا ساریخانی؛ نصرت اله نجفی


20. واسنجی و ارزیابی پنج روش تخمین تبخیر-تعرق مرجع مبتنی بر تشعشع خورشیدی در استان یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

10.22034/ws.2021.40889.2364

ناصر شیری؛ محمدحسین کاظمی


21. تاثیر آرایش هندسی شمع‌ها در آبشکن باز میله‌ای دو ردیفه بر توپوگرافی بستر و مقایسه آن با ‏آبشکن یک‌ردیفه ‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22034/ws.2021.42280.2387

مجید فضلی؛ سحر انصاری؛ صدیقه پزین


22. شبیه‌سازی جریان در حوضه‌های فاقدآمار با استفاده از روش‌های منطقه‌بندی در حوضه هامون-جازموریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22034/ws.2021.41966.2383

افشین جهانشاهی؛ کاکا شاهدی؛ کریم سلیمانی؛ علیرضا مقدم نیا؛ رالف مِرتس


23. بررسی خصوصیات محرک رشد گیاه میکروفلور جداسازی شده از پریفایتون در برخی از شالیزارهای استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22034/ws.2021.43741.2398

مهدی بهشتی؛ حسینعلی علیخانی؛ احمد علی پور بابایی؛ حسن اعتصامی؛ مصطفی نوروزی؛ هادی اسدی رحمانی؛ سمیه امامی


24. شبیه‌سازی ضریب دبی دریچه جانبی توسط مدل نوین ماشین آموزش نیرومند خارج از محدوده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22034/ws.2021.39308.2349

فرزاد حسنی؛ سعید شعبانلو


25. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر دبی ورودی به سد جره با استفاده از خروجی مدل‌های CMIP5

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22034/ws.2021.38543.2330

مریم دهقانی فرد؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ محمدعلی نصر اصفهانی؛ رضا زمانی


26. مدیریت بهره‌برداری بهینه آبخوان دشت ابرکوه با رویکرد پویایی سیستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22034/ws.2021.27688.2150

میرمحمد اسعدی؛ سید حبیب الله میرغفوری؛ یاسمین برومندزاد؛ مهدیه عالم زاده


27. تأثیر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر رشد و درصد اسانس گیاه آنیسون (Pimpinella anisum L.) تحت شرایط کم‌آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22034/ws.2021.36333.2298

سولماز عبدالهی؛ ناصر علی اصغر زاد؛ سعید زهتاب سلماسی؛ بهمن خوشرو


28. تحلیل شاخص‌های بهره‌وری آب در اراضی کشاورزی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22034/ws.2021.44026.2403

فرشاد عبدی اقدم؛ علی رسول زاده؛ سعید صمدیان فرد؛ فرامرز نویدی


29. شبیه‌سازی رواناب در حوضه آبخیز مهاباد با استفاده از مدلSWAT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22034/ws.2021.39181.2346

پریسا صدیقی؛ سینا بشارت؛ وحید رضاوردی نژاد؛ ابوالفضل ناصری


30. ارزیابی عملکرد مدلهای هوشمند در تخمین دمای نقطه شبنم با استفاده از پارامترهای هواشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/ws.2021.30995.2211

سید فرهنگ حسینی؛ جواد بهمنش؛ وحید رضاوردی نژاد؛ ندا خان محمدی


31. مدل‌سازی ضریب دبی سرریزهای جانبی واقع بر کانال‌های همگرا توسط مدل ترکیبی انفیس- کرم شبتاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/ws.2021.41418.2371

بابک سان احمدی؛ مجید حیدری؛ سعید گوهری؛ سعید شعبانلو


32. هیدروژئولوژی کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی آبخوانهای سازند سخت (مطالعه موردی: حوضه آلمانه، مریوان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/ws.2021.26859.2134

عبدالرضا واعظی هیر؛ مهری تبرمایه؛ طاهره محمدزاده


34. شناسایی فرآیندهای کنترل کننده کیفیت آّب زیرزمینی آبخوان دشت اسدآباد با استفاده از تکنیک‌های ژئوشیمیایی و آماری.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/ws.2021.43618.2395

سجاد مرادی؛ هادی جعفری؛ مصطفی صفری


35. ارزیابی عملکرد روش های برآورد ضرایب معادله نفوذ کوستیاکف در آبیاری جویچه ای با جریان موجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/ws.2021.45458.2411

محمد مهدی جعفری؛ حسن اوجاقلو؛ حامد ابراهیمیان


36. تأثیر تراکم پوشش گیاهی صلب بر کاهش نیرو و ارتفاع امواج در خط ساحلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/ws.2021.37217.2305

گلناز میرزاخانی؛ الهام قنبری عدیوی؛ روح اله فتاحی


37. اثر همبستگی متقابل متغیرهای شاخص خشکسالی SPEI در تحلیل بلند مدت خشکسالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/ws.2021.42135.2384

نگار رسولی مجد؛ مجید منتصری؛ بابک امیرعطایی


38. تحلیل و پهنه بندی خشکسالی اقلیمی و تاثیر SOI و NAO بر حوضه های ششگانه آبخیز ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/ws.2021.44983.2407

سید محمد تا ج بخش فخرآبادی؛ جواد مومنی دمنه


39. جداسازی باکتریهای تجزیه‌کننده نفت از خاک‌های آلوده نفتی پالایشگاه و پتروشیمی تبریز و شناسایی باکتریهای کارآمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/ws.2021.45023.2408

محمد رضا ساریخانی؛ مهناز افشارنیا؛ محمود زارعی


40. برآورد کمی فلزات روی و سرب در خاک با استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره و فن سنجش از راه دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1402

10.22034/ws.2021.43111.2393

اولدوز بخشی راد؛ محمد صادق عسکری؛ علیرضا واعظی؛ علی افشاری


41. ارزیابی ریسک آلودگی آبخوان دشت سلماس نسبت به آلاینده زمین زاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1402

10.22034/ws.2021.37972.2319

مریم قره خانی؛ عطاالله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ سینا صادق فام


42. ارزیابی وضعیت امنیت آبی از منظر منابع و مصارف آبی (مطالعه موردی: زیرحوضه غربی دریاچه ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1402

10.22034/ws.2021.44611.2404

زهرا عالمی حیدرانلو؛ حسین رضایی؛ کیوان خلیلی


43. ارزیابی اثر تلقیح قارچ‌های ‌میکوریز آربوسکولار و شبه میکوریز بر ترکیبات شیمیایی و تولید اسانس گیاه گشنیز در شرایط گلخانه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1402

10.22034/ws.2021.44215.2402

علی لطف الهی؛ صاحبعلی بلندنظر؛ ناصر علی اصغر زاد؛ بهمن خوشرو


44. پیش‌بینی سطح آب زیرزمینی دشت قروه با استفاده از مدل MODFLOW در سناریوهای مختلف LARS-WG

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1402

10.22034/ws.2021.30465.2197

اسفندیار عباس نوین پور؛ فاطمه کریمی؛ حسین رضایی


45. شناسایی رفتار مقیاسی و چندفرکتالی سری زمانی جریان روزانه رودخانه کشکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1402

10.22034/ws.2021.39552.2352

حمید میرهاشمی؛ داریوش یاراحمدی


46. کاربرد مدل‌های درختی و مبتنی بر کرنل در تعیین تبخیرتعرق مرجع روزانه در دو منطقه مرطوب و خشک ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1402

10.22034/ws.2021.45876.2415

فاطمه میکائیلی؛ سعید صمدیان فرد


47. مقایسه کارآیی روابط ترکیبی واسنجی شده و سیستم‌های هوشمند عصبی در برآورد تبخیر از پهنه‌های آزاد آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1402

10.22034/ws.2021.45841.2414

وحید مونس خواه؛ سجاد هاشمی؛ معین هادی؛ سعید صمدیان فرد


48. مرور سیستماتیک و متاآنالیز بر اثر بخشی بیوچار در اصلاح خاک‌های آلوده به فلزات سنگین در ایران و تعیین فاکتورهای موثر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1402

10.22034/ws.2021.45774.2412

فوزیه بیگ محمدی؛ عیسی سلگی؛ محسن سلیمانی؛ علی اصغر بسالت پور


49. بررسی روند شاخص‌های دبی کم جریان در رودخانه‌های منتخب استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1402

10.22034/ws.2021.46123.2416

یعقوب دین پژوه؛ پگاه حیدری؛ سعید صمدیان فرد


50. روشی برای انتخاب گونه های گیاهی مناسب در مهار فرسایش شیاری و آبکندی در جنوب استان اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22034/ws.2021.41467.2373

رضا طلایی؛ یونس رستمی کیا؛ فرزانه عظیمی مطعم؛ علی جعفری اردکانی؛ حمیدرضا پیروان


51. ردپای مصرف آب و تجارت آب مجازی خرما در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1402

10.22034/ws.2021.12338

مهدی صفدری؛ سید مهدی حسینی؛ مهران حکمت نیا؛ امیر دادرس مقدم


52. شبیه‌سازی و ارزیابی مدل AquaCrop در مدیریت کم‌آبیاری گندم زمستانه در منطقه زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1402

10.22034/ws.2021.43612.2413

زهرا آقاجانلو؛ جعفر نیکبخت


53. کاربرد نظریه بازی‌ها در حل مناقشه آبی حوضه دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1402

10.22034/ws.2021.12353

مصطفی بنی طالبی دهکردی؛ حسین رضایی


54. اثرات تنش کمبود آب روی واکنش‌های فیزیولوژیک و زراعی شش ژنوتیپ گلرنگ متحمل به شوری (Carthamus tinctorius L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1402

10.22034/ws.2021.12343

بهمن پاسبان اسلام


55. بهینه سازی سطح زیر کشت براساس حجم مخزن و شرایط کمبود آب قابل دسترس (مطالعه موردی: پایاب سد ارسباران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

10.22034/ws.2022.19533.1956

فریبرز احمدزاده کلیبر