کلیدواژه‌ها = شاخص‌های مدیریت آب کشاورزی
تعداد مقالات: 1
1. زمینه¬ها و سازوکارهای مدیریت آب کشاورزی در دشت تبریز

دوره 23، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 85-98

جواد حسین زاد؛ فاطمه کاظمیه؛ اکرم جوادی؛ هوشنگ غفوری