کلیدواژه‌ها = شبیه‌ساز باران
تعداد مقالات: 3
2. اثرات هیدرومالچ و پلی‌آکریل‌آمید بر کنترل رواناب، رسوب و اتلاف عناصر N، P و K خاک در شرایط آزمایشگاهی

دوره 24، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 247-259

کیومرث عباسی؛ محمدرضا نیشابوری؛ شاهین اوستان؛ عباس احمدی


3. تاثیر اندوده سطحی بر فرسایش‌بین‌شیاری در شیب و شدت بارندگی مختلف در شرایط آزمایشگاهی

دوره 24، شماره 1، بهار 1393، صفحه 55-66

محمود سیفی؛ محمد رضا نیشابوری؛ حسن روحی پور؛ عباس احمدی