کلیدواژه‌ها = کودآلی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کود‌های آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت نخود

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 213-234

امیر قلاوند؛ خسرو محمدی؛ مجید آقاعلیخانی؛ یوسف سهرابی