کلیدواژه‌ها = اصلاح الکتروسینتیک
تعداد مقالات: 2
1. پالایش خاک‌آلوده به روی (Zn) با استفاده از فناوری الکتروسینتیک در شرایط مزرعه‌ای

دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 105-116

شهرام شاه‌محمدی کلالق؛ حسین بیرامی؛ حبیب رمضان‌زاده


2. تأثیر محتوای رطوبتی خاک و شیب ولتاژ بر حذف الکتروسینتیکی سرب، روی و کادمیوم از یک خاک آهکی آلوده

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 177-199

حسین بیرامی؛ محمدرضا نیشابوری؛ شاهین اوستان