کلیدواژه‌ها = زمین‌آمار
تعداد مقالات: 5
2. تغییرات فصلی و مکانی غلظت کادمیوم در آب زیرزمینی دشت همدان- بهار با استفاده از روش‌های قطعی و زمین‌آمار

دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 181-193

عبداله طاهری تیزرو؛ نصرالدین پارسافر؛ امین ترنجیان


3. ارزیابی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از GIS و زمین‌آمار (مطالعه موردی: آبخوان دشت شهربابک)

دوره 24، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 183-197

افشین جهانشاهی؛ عین اله روحی مقدم؛ عبدالحمید دهواری


4. پیش‌بینی مکانی غلظت فلوئورید با استفاده از مدل‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی و زمین آمار

دوره 19، پاییز و زمستان، زمستان 1388، صفحه 129-145

اصغر اصغری مقدم؛ عطاالله ندیری؛ الهام فیجانی


5. ارزیابی روش‌های زمین‌آمار در برآورد توزیع مکانی بارش استان همدان در محیط GIS

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 147-164

صفر معروفی؛ گلمر گل‌محمدی؛ حمید زارع ابیانه؛ کوروش محمدی