کلیدواژه‌ها = بارش متوسط منطقه‌ای
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای سینوپتیکی سطوح فوقانی جوبا استفاده از مدل‌های آماری

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 125-144

غلامعباس فلاح قالهری؛ سید محمد موسوی بایگی؛ مجید حبیبی نوخندان