کلیدواژه‌ها = سینتیک
تعداد مقالات: 3
1. سینتیک و همدمای جذب نیترات از محلول آبی با استفاده از بیوچار

دوره 26، شماره1 بخش 1، بهار 1395، صفحه 145-158

مصطفی مارزی؛ محسن فرحبخش؛ صلاح خیال


2. سینتیک آزاد شدن منگنز در برخی از خاکهای آهکی ایران

دوره 20، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 131-142

عادل ریحانی تبار


3. سینتیک آزادسازی روی و روابط پارامترهای سینتیکی با ویژگی‌های برخی از خاک‌های ایران

دوره 19، پاییز و زمستان، زمستان 1388، صفحه 99-112

ناصر برومند؛ غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی؛ محسن فرحبخش