کلیدواژه‌ها = حوضه آبریز لیقوان
تعداد مقالات: 3
1. شبیه سازی بارش – رواناب با استفاده از تئوری سیستم گری (مطالعه موردی: حوضه آبریز لیقوان)

دوره 24، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 121-133

رضا مکاریان؛ احمد فاخری فرد؛ محمد علی قربانی


3. برنامه‌ریزی ژنتیک و کاربرد آن در مدل‌سازی فرآیند بارش- رواناب

دوره 20، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 62-71

علی سلطانی؛ محمد‌علی قربانی؛ احمد فاخری‌فرد؛ صابره دربندی؛ داود فرسادی‌زاده3