کلیدواژه‌ها = شبکه‌های عصبی مصنوعی
تعداد مقالات: 13
1. تحلیل خشکسالی هواشناسی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات- شبکه‌های عصبی مصنوعی بر مبنای شاخص MSPI

دوره 28، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 107-120

مریم شفیعی نجد؛ یوسف حسن‌زاده؛ محمد تقی اعلمی؛ امین عبدی کردانی


3. پیش‌بینی جریان روزانه رودخانه نوران چای با استفاده از مدل ترکیبی شبکه‌های عصبی مصنوعی- تجزیه مؤلفه‌های اصلی

دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 53-63

یوسف حسن‌زاده؛ امین عبدی کردانی؛ مریم شفیعی نجد؛ سعید خوش طینت


4. مقایسه رگرسیون خطی و شبکه‌های عصبی در برآورد ابعاد پیاز رطوبتی در اراضی شیب‌دار

دوره 24، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 237-246

مهدی تمجید؛ محمد حسن بیگلویی؛ محمدرضا خالدیان؛ علیرضا مریدنژاد؛ عادل محمدی


6. استفاده از سطح ویژه برای بهبود تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی خاک از طریق شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 105-119

حسین بیات؛ ناصر دواتگر؛ سمیه معلمی


8. تخمین پایداری خاکدانه در خاک‌های جنگلی استان گیلان بوسیله شبکه عصبی مصنوعی و توابع انتقالی رگرسیونی

دوره 21، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 153-162

عادله علی جانپور شلمانی؛ محمود شعبانپور؛ حسین اسدی؛ فرید باقری


9. مدلسازی رابطه دبی - اشل در رودخانه‌ها با استفاده از سیستم‌های هوشمند

دوره 20، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 15-31

علی سلطانی؛ احسان علیائی؛ محمدعلی قربانی


10. تاثیر نوسانات سطح آب و دبی جریان بر میزان بار معلق با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی : رودخانه اهر چای)

دوره 19، پاییز و زمستان، زمستان 1388، صفحه 23-33

علی حسین‌زاده دلیر؛ داود فرسادی‌زاده؛ محمدعلی قربانی


11. قابلیت شبکه‌های عصبی مصنوعی جهت مدل‌سازی چند ایستگاهه بار معلق در مقایسه با روش منحنی سنجه رسوب

دوره 19، پاییز و زمستان، زمستان 1388، صفحه 45-55

محمدتقی اعلمی؛ وحید نورانی؛ حمید نظم آرا


12. پیش‌بینی مکانی غلظت فلوئورید با استفاده از مدل‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی و زمین آمار

دوره 19، پاییز و زمستان، زمستان 1388، صفحه 129-145

اصغر اصغری مقدم؛ عطاالله ندیری؛ الهام فیجانی


13. پیش‌بینی جریان رودخانه با استفاده از برنامه‌ریزی ژنتیک (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه لیقوان)

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 107-123

نیما فربودنام؛ محمدعلی قربانی؛ محمد تقی اعلمی