کلیدواژه‌ها = فشار آب منفذی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تسلیح خاک با ژئوگرید در کنترل پدیده جوشش شیروانی خاکی تحت نوسان‌های تراز آب

دوره 28، شماره 1، بهار 1397، صفحه 95-107

مژده محمدیون؛ قربان مهتابی؛ محمد اسدی


2. تأثیر زهکش افقی بر پایداری سد خاکی همگن در شرایط تخلیه سریع

دوره 22، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 107-119

امیر ملک¬پور؛ داود فرسادی¬زاده؛ علی حسین¬زاده دلیر؛ جمشید صدرکریمی