کلیدواژه‌ها = منحنی سنجه رسوب
تعداد مقالات: 2
1. تخمین دبی جامد ورودی به مخزن سد شهریار

دوره 23، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 135-150

کیومرث روشنگر؛ بهزاد روح پرور؛ شهباز حسنی


2. مقایسه روشهای شبکه های عصبی مصنوعی، فازی-عصبی تطبیقی و منحنی سنجه رسوب در برآورد رسوبات معلق رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه آجی چای)

دوره 20، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 71-82

محمد مهدی معیری؛ محمد رضا نیک پور؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده