کلیدواژه‌ها = سرعت بحرانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آستانة نهشته شدن و حرکت دانه‌های رسوبی در مجاری باز جدارصلب

دوره 23، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 13-24

میرجعفرصادق صفری؛ میرعلی محمدی؛ گلعذار گیلانی زاده دیزج


2. تعیین ابعاد مناسب طوق مستطیلی در کاهش آبشستگی پایه پل

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 51-64

هادی ارونقی؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ احمد فاخری فرد