کلیدواژه‌ها = سرریز قوس دایره‌ای- ذوزنقه‌ای
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ضریب دبی سرریزهای لبه‌تیز مرکب قوس دایره‌ای- ذوزنقه‌ای

دوره 26، شماره 4.2، زمستان 1395، صفحه 19-39

سید نصراله موسوی؛ داود فرسادی زاده؛ هادی ارونقی؛ اکرم عباسپور