کلیدواژه‌ها = فرم بستر
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه و ارزیابی آزمایشگاهی دینامیک پیشانی جریان غلیظ روی بستر متحرک

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 131-140

اعظم شریف نژاد؛ سید محمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی


2. ارزیابی مقاومت جریان در رودخانه های رسوبی با فرم بسترریپل درشرایط هیدرولیکی مختلف

دوره 26، شماره 3 بخش 2، پاییز 1395، صفحه 63-73

الهام روشنی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده؛ فرزین سلماسی