کلیدواژه‌ها = لیقوان
تعداد مقالات: 4
1. مدل‌سازی جریان حاصل از ذوب برف بر اساس مدل پنمن مونتیث‌ تغییریافته

دوره 26، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 269-280

فروغ صفدری؛ صابره دربندی؛ احمد فاخری فرد


2. مدل تخمین جریان رودخانه بر اساس بازسازی فضای حالت آشوبی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-16

فرنوش مرادی زاده کرمانی؛ محمدعلی قربانی؛ یعقوب دین پژوه؛ داود فرسادی زاده


3. تحلیل منحنی های پسماند رسوب معلق در رودخانه لیقوان

دوره 20، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 171-183

محمدعلی قربانی؛ فرنوش مرادی زاده؛ سامان نیک مهر


4. پیش‌بینی جریان رودخانه با استفاده از برنامه‌ریزی ژنتیک (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه لیقوان)

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 107-123

نیما فربودنام؛ محمدعلی قربانی؛ محمد تقی اعلمی