کلیدواژه‌ها = تنش برشی بستر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مشخصات پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر با تراکم و آرایش‌های مختلف زبری

دوره 26، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 13-24

پرستو پارسامهر؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ اکرم عباسپور؛ محمدجواد نصر اصفهانی


2. بررسی عددی تأثیر عدد فرود ورودی بر الگوی جریان در تبدیل‌های عریض‌شونده تدریجی در کانال‌های روباز

دوره 26، شماره 4.2، زمستان 1395، صفحه 97-108

علی اکبر اختری؛ عادل اثنی عشری؛ امیر احمد دهقانی؛ حسین بنکداری


3. مقایسه مدل های آشفتگی در تخمین تنش برشی بستر پیرامون تکیه گاه پل در مقطع مرکب

دوره 26، شماره 2 بخش 2، تابستان 1395، صفحه 95-109

یوسف رمضانی؛ رضا باباگلی