نویسنده = محمد بهرامی یاراحمدی
تعداد مقالات: 2
1. توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه ملایم با وجود تک صفحه محافظ ذوزنقه‌ای و مستطیلی

دوره 25، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 93-103

محسن کرامت زاده؛ محمود شفاعی بجستان؛ کاظم اسماعیلی؛ محمد بهرامی یاراحمدی


2. مطالعه ی آزمایشگاهی اثر رسوبات درشت دانه کف کانال بر ضریب مقاومت جریان

دوره 20، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 143-156

محمد بهرامی یاراحمدی؛ محمود شفاعی بجستان