نویسنده = امیر قلاوند
تعداد مقالات: 2
1. اثر منابع آلی و شیمیایی نیتروژن بر عملکرد دانه برخی ارقام کلزا و ویژگی‌های خاک

دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 205-217

معرفت مصطفوی‌راد؛ زین‌العابدین طهماسبی سروستانی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ امیر قلاوند


2. تأثیر کود‌های آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت نخود

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 213-234

امیر قلاوند؛ خسرو محمدی؛ مجید آقاعلیخانی؛ یوسف سهرابی