نویسنده = مریم بیات ورکشی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی روند تغییرات شاخص خشکی در نیمه جنوبی ایران

دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 81-92

حمید زارع ابیانه؛ مریم بیات ورکشی؛ یعقوب دین ‌پژوه


3. تغییرات مکانی تبخیر از تشت و مقایسه آن با مدل‌های برآورد تبخیر در ایران

دوره 20، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 113-129

حمید زارع ابیانه؛ علیرضا مقدم‌نیا؛ مریم بیات ورکشی؛ عادل قاسمی؛ مجتبی شادمانی


4. تعیین نیاز آبی و ضرایب گیاهی منفرد و دوگانه سیر در اقلیم نیمه خشک سرد

دوره 20، شماره 1، بهار 1389، صفحه 111-122

حمید زارع ابیانه؛ عادل قاسمی؛ صفر معروفی؛ مریم بیات ورکشی


5. ارزیابی کارآیی دو نرم‌افزار شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی تبخیر- تعرق گیاه مرجع

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 201-212

حمید زارع ابیانه؛ عادل قاسمی؛ مریم بیات ورکشی؛ کوروش محمدی؛ علی‌اکبر سبزی‌پرور