نویسنده = حامد فروغی‌فر
تعداد مقالات: 3
1. رابطه تکامل خاک و تنوع شکل اراضی در دشت تبریز

دوره 26، شماره 2- بخش1، تابستان 1395، صفحه 191-204

لیلا جهانبازی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ حامد فروغی‌فر


2. تأثیر واحدهای لندفرم بر توزیع فراوانی و تغییرات مکانی ویژگی‌های بیولوژیکی خاک در دشت تبریز

دوره 21، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 35-52

حامد فروغی‌فر؛ علی‌اصغر جعفرزاده؛ حسین ترابی‌گلسفیدی؛ ناصر علی‌اصغرزاد


3. تغییرات مکانی برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک سطحی در شکل‌های اراضی مختلف دشت تبریز

دوره 21، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-21

حامد فروغی‌فر؛ علی اصغر جعفرزاده؛ حسین ترابی گلسفیدی؛ ناصر علی‌اصغرزاد؛ نورایر تومانیان؛ ناصر داوتگر