نویسنده = مریم بیات ورکشی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نوسانات عمق آب زیرزمینی در دشت ملایر

دوره 22، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 173-190

حمید زارع¬ابیانه؛ مریم بیات ورکشی؛ صفر معروفی