نویسنده = منوچهر فتحی مقدم
تعداد مقالات: 2
1. اثرات متقابل سرریز و دریچه بر مشخصه‌های دبی در سازه جریان ترکیبی سرریز- دریچه

دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 283-291

رسول ایلخانی پور زینالی؛ سید محمود کاشفی پور؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ منوچهر فتحی مقدم


2. تحلیل جریان غیرماندگار سریع در خطوط لوله توسط مدل اصطکاکی غیرماندگار

دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 157-169

کامران محمدی؛ منوچهر فتحی مقدم