نویسنده = احمد فاخری فرد
تحلیل احتمالاتی اثرات خشکسالی بر عملکرد گندم دیم با کاربرد توابع مفصل (مطالعه موردی: دشت تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403

10.22034/ws.2023.54324.2506

محمد خالدی علمداری؛ ابوالفضل مجنونی هریس؛ احمد فاخری فرد


تحلیل پتانسیل اقلیمی کشت گندم دیم بر اساس شاخص RPI (مطالعه موردی: استان آذربایجان‌شرقی)

دوره 32، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-10

10.22034/ws.2021.26398.2122

مریم السادات واعظ مدنی؛ احمد فاخری فرد؛ ابوالفضل مجنونی هریس