نویسنده = میترا جوان
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر عمق آب پایین‌دست بر مشخصات پرش هیدرولیکی در امتداد سرریز جانبی

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 195-208

نگار باقری سیدشکری؛ افشین اقبال زاده؛ میترا جوان


2. ارزیابی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش‎بینی اکسیژن محلول و فسفر کل در حوضه آبریز سد ایلام

دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 159-172

فرشته نورمحمدی ده بالایی؛ میترا جوان؛ مهوش نورمحمدی ده‎بالایی؛ افشین اقبال‎زاده