نویسنده = فرزین سلماسی
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی ضریب دبی سرریز کرامپ با استفاده از روش‌های یادگیری ماشینی

دوره 26، شماره 4.2، زمستان 1395، صفحه 1-12

محمدتقی ستاری؛ فرزین سلماسی؛ امیر حاجی محمدی


2. ارزیابی مقاومت جریان در رودخانه های رسوبی با فرم بسترریپل درشرایط هیدرولیکی مختلف

دوره 26، شماره 3 بخش 2، پاییز 1395، صفحه 63-73

الهام روشنی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده؛ فرزین سلماسی