نویسنده = حسین اسدی
تعداد مقالات: 5
2. تخمین پایداری خاکدانه در خاک‌های جنگلی استان گیلان بوسیله شبکه عصبی مصنوعی و توابع انتقالی رگرسیونی

دوره 21، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 153-162

عادله علی جانپور شلمانی؛ محمود شعبانپور؛ حسین اسدی؛ فرید باقری


3. تعیین مناسب‌ترین مقیاس مطالعه در برآورد کربن‌آلی و جرم ‌مخصوص‌ظاهری خاک در اراضی شالیزاری

دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 109-120

مریم شکوری کتیگری؛ محمود شعبانپور؛ حسین اسدی؛ ناصر دواتگر


4. ارتباط بعد فرکتالی توزیع اندازه ذرات با برخی خصوصیات فیزیکی خاک

دوره 20، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 73-81

عباس احمدی؛ محمدرضا نیشابوری؛ حسین اسدی