نویسنده = میلاد عبداله پور
تعداد مقالات: 3
1. شبیه سازی عددی جریان روی سرریز لبه¬پهن مستطیلی با وجوه شیب¬دار بالادست و پایین دست با مدل فلوئنت

دوره 23، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 265-276

اکرم عباسپور؛ میلاد عبداله پور؛ فرزین سلماسی


2. اثر شکاف در کاهش آبشستگی آبشکن با دیواره عمودی

دوره 23، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 193-206

میلاد عبداله پور؛ نسرین حسن پور؛ پیام خسروی نیا؛ علی حسین زاده دلیر


3. تأثیر قرارگیری سازه نیم استوانه بر راندمان رسوب شویی تحت فشار مخازن

دوره 23، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 269-282

میلاد عبداله پور؛ علی حسین زاده دلیر