نویسنده = شهرزاد کرمی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل مقایسه‌ای نوسانات سطح ایستابی با استفاده از نرم‌افزار GMS و مدل‌های سری‫های زمانی در دشت عجب‌شیر ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دوره 30، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 31-45

مریم عبداله‌زاده؛ احمد فاخری‌فرد؛ شهرزاد کرمی؛ رضا قاسمی فسایی


2. بررسی سینتیک جذب فسفات توسط بیوچار باگاس نیشکر

دوره 30، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 47-58

شهرزاد کرمی؛ رضا قاسمی فسایی


4. اثر باکتری محرک رشد گیاه بر جذب برخی عناصر کم‌‌مصرف به‌وسیله ذرت در یک خاک آلوده به کادمیم تحت تنش کم‌آبی

دوره 26، شماره 3 بخش 2، پاییز 1395، صفحه 105-117

شهرزاد کرمی؛ مهدی زارعی؛ جعفر یثربی؛ سید علی اکبر موسوی