نویسنده = حسین انصاری
تعداد مقالات: 2
1. مدل‌سازی هیدرولوژیکی تجمع و ذوب برف در حوضه‌های نیمه‌خشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه باراریه)

دوره 26، شماره 4.2، زمستان 1395، صفحه 159-172

حسین رحمتی؛ حسین زینی‌وند؛ حسین انصاری؛ علی نقی ضیائی؛ پیوند پاپن؛ سعید شکری کوچک


2. پیش‌بینی رطوبت و شوری نیم‌رخ خاک با استفاده از مدل AquaCrop در تیمارهای مختلف کم-آبیاری و شوری

دوره 25، شماره 4 بخش 1، زمستان 1394، صفحه 195-210

مسعود محمدی؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ حسین انصاری؛ علی شهیدی