نویسنده = فرزین سلماسی
تعداد مقالات: 2
1. مدل تحلیلی یک بعدی توزیع جریان زیربحرانی در تقاطع چهارشاخه کانال‌های روباز

دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 235-246

سید حسین حسینی؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ فرزین سلماسی


2. بررسی آزمایشگاهی تأثیر سازه نیمه استوانه در افزایش ظرفیت رسوب شویی تحت فشار در مخازن سدها

دوره 24، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 21-30

محمد ناصر محمدی؛ فرزین سلماسی؛ علی حسین زاده دلیر؛ هادی ارونقی