موضوعات = شیمی و آلودگی خاک
تعداد مقالات: 39
جذب و اندوزش سرب و کادمیوم توسط سه گیاه مرتعی

دوره 27، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 131-142

محمد رحمانیان؛ حبیب خداوردی لو؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ یونس رضایی دانش


تأثیر غلظت‌های مختلف کروم (ш) بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و ترکیب شیمیایی اسانس ریحان

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 135-145

منصوره تشکری زاده؛ امیرحسین سعیدنژاد


تأثیر کاربرد کودهای آلی و فسفر بر تجمع کروم VI در گیاه تربچه آبیاری شده با آب آلوده

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 79-90

قاسم صیدالی؛ علی عباسپور؛ حمیدرضا اصغری؛ حسن قربانی قوژدی


توزیع مکانی برخی فلزات سنگین در خاک‌های منطقه صنعتی زنجان

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 223-236

یونس یاری؛ حمیدرضا ممتاز؛ مهدی طاهری


روابط آلودگی مس با ویژگی های خاکهای پایین دست معدن مس مزرعه (اهر-آذربایجان شرقی)

دوره 26، شماره 3 بخش 1، آذر 1395، صفحه 95-112

امیر خمسه؛ شاهین اوستان؛ فرزین شهبازی؛ نصرت اله نجفی؛ ناصر دواتگر


تعیین شکل‌های شیمیایی آهن و روابط آن‌ها با ویژگی‌های خاک در برخی خاک‌های استان آذربایجان شرقی

دوره 26، شماره 2- بخش1، شهریور 1395، صفحه 205-215

ندا پاشاپور؛ عادل ریحانی تبار؛ شاهین اوستان


تأثیر غلظت های مختلف منیزیم در آب بر ویژگی های خاک و تعیین غلظت بحرانی آن

دوره 26، شماره 2 بخش 2، شهریور 1395، صفحه 255-265

زهرا نوفرستی؛ محمد علی حیکم زاده اردکانی


ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎده آﻟﯽ ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ و ﺗﺮﻣﻮدﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺮ

دوره 26، شماره1 بخش 1، خرداد 1395، صفحه 19-37

معصومه مهدذی زاده؛ عادل ریحانی تبار؛ شاهین اوستان


کیفیت ماده آلی و نوع رس خاکهای واقع بر روی یک کاتنا در منطقه دیلمان استان گیلان

دوره 26، شماره1 بخش 2، خرداد 1395، صفحه 161-172

پریسا علمداری؛ پریا مهاجری؛ احمد گلچین؛ آرمان نادری


ارزیابی و مقایسه توانایی قارچهای خاکزی در تجزیه زیستی نفت خام از مناطق نفتی اهواز و امیدیه

دوره 26، شماره1 بخش 1، خرداد 1395، صفحه 239-246

ویدا داودی؛ زینب گلشنی؛ آرزو ظهمورث پور


تأثیر بیوچار بر جذب سرب و کادمیم لجن فاضلاب کارخانه های کاغذ توسط آفتابگردان (Heliantus Annus L.)

دوره 26، شماره1 بخش 2، خرداد 1395، صفحه 259-271

ابوالفضل حجازی زاده؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ مریم قربانی


تأثیر کاربرد لجن فاضلاب شهری بر آب‌گریزی و منحنی رطوبتی خاک

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 75-90

نگار نورمهناد؛ سید حسن طباطبائی؛ محمد رضا نوری امامزاده‌ای؛ شجاع قربانی دشتکی؛ عبدالرحیم هوشمند


تثبیت شیمیایی درجای سرب توسط ترکیبات فسفاتی در یک خاک آهکی آلوده

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 91-103

مجتبی بارانی مطلق؛ طیبه ایمانی؛ عبدالامیر بستانی؛ فرهاد خرمالی


پالایش خاک‌آلوده به روی (Zn) با استفاده از فناوری الکتروسینتیک در شرایط مزرعه‌ای

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 105-116

شهرام شاه‌محمدی کلالق؛ حسین بیرامی؛ حبیب رمضان‌زاده


حذف سختی آب‌های شور توسط جاذب‌های مختلف

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 133-143

سید محمدجواد میرزایی؛ بهزاد قربانی؛ مجتبی رمضانی اعتدالی؛ عباس آقاخانی؛ رضا پورواعظی روکرد


یکنواختی توزیع آب و نیترات در آبیاری جویچه‌ای از طریق جریان موجی

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 267-279

حسن اوجاقلو؛ تیمور سهرابی؛ فریبرز عباسی


تحلیل و تفسیر تغییرات مکانی و زمانی برخی متغیرهای کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت تبریز)

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 297-320

سولماز بی دست؛ احمد فاخری فرد؛ اکبر فرقانی؛ محمود شهابی


تأثیر محلول‌پاشی سولفات روی و اسید بوریک در مراحل مختلف فنولوژیک بر عملکرد دانه و برخی صفات کمی دو رقم کلزا (Brassica napus L.)

دوره 20، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 83-96

مجید خیاوی؛ محمدباقر خورشیدی بنام؛ محمد اسماعیلی؛ سیروس آذر‌آبادی؛ علی فرامرزی؛ نصرت‌اله نجفی؛ جاوید عمارت‌پرداز


تاثیر پلی آکریل آمید، کود دامی، ورمی کمپوست و لجن بیولوژیکی بر پایداری خاکدانه ها، مقاومت فروروی و آب قابل استفاده در یک خاک لوم شنی

دوره 20، شماره 3، آبان 1389، صفحه 15-29

شکراله اصغری؛ محمدرضا نیشابوری؛ فریبرز عباسی؛ ناصر علی اصغرزاد؛ شاهین اوستان