کلیدواژه‌ها = گوجه‌فرنگی
تعداد مقالات: 5
5. تأثیر کمپوست تولید شده از زباله شهری مشهد بر سبز شدن و رشد گیاهچه‌های گوجه‌فرنگی

دوره 19، پاییز و زمستان، زمستان 1388، صفحه 11-21

محمدرضا اصغری‌پور؛ مجید رفیعی