کلیدواژه‌ها = گروه پایه کج
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عددی و آزمایشگاهی آبشستگی در اطراف گروه پایه کج توأم با طوق و مواد نانو رس

دوره 31، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 27-40

10.22034/ws.2021.11637

هادی ارونقی؛ فاطمه جعفری؛ اکرم عباسپور؛ علی حسین زاده دلیر


2. مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی اطراف گروه پایه کج مستقر بر گروه شمع

دوره 26، شماره 4.2، زمستان 1395، صفحه 135-147

سیده سمیرا حسینی؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ رامین فضل اولی