نویسنده = احمد فاخری فرد
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه مدل¬های مخزنیGUHR ، هیبرید و نش در استخراج هیدروگراف واحد حوضه (مطالعه موردی : حوضه کمانج علیا)

دوره 22، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 103-115

نسیم فاضل مدرس؛ فائقه نیازی؛ حامد مفید؛ احمد فاخری فرد